Blog

Treba li da ne plaši rudarenjeto na Bitcoinot?

17.05.2022. / Author: Igor Mirković / Category: Rudarenje

Ekologijata e mnogu aktuelna tema, kako globalno, taka i lokalno. Nema somnež deka site bi sakale da živeeme vo počist svet, no deluva deka seušte nikoj ja nema formulata kako da dojdeme do toa, a da ne platime previsoka cena iako mnogumina (pogrešno) mislat deka problemot može da se reši na ednostaven način.  

Pokraj ekologijata, posle nekolku pomirni godini, momentalno i kriptovalutite povtorno se vo centarot na vnimanieto na javnosta. Osven standardnata prikazna za cenata, se počesto kako tema se postavuva i negativnoto vlijanie na Bitkoin rudadernjeto vrz planetata. 

Ne se slučuva takvo nešto po prv pat, a verojatno nema ni da e posleden. Imame tendencija da go precenuvame negativnoto vlijanie na novite tehnologii vrz životnata sredina. Ako se vratime nekolku decenii na nazad, možeme da najdeme statii vo renomirani spisanija za toa kako internetot kje ja upropasti planetata ili kako nedostatokot na struja kje bide redovna rabota poradi količestvoto koe kje go trošat Amazon, Gugl i slični kompanii.

izvor: digiconomist.net

 

Vlijanieto na cenata i halvingot na Bitkoinot vrz rudarenjeto

Koga  konkretno se raboti za Bitkoin rudarenjeto, mnogumina previduvaat edna negova odlična karakteristika, a toa e “halvingot” ili prepolovuvanjeto na nagradite za rudarite, koe se slučuva na sekoi 4 godini. Blagodarejki na toa, profitabilnosta na rudarenjeto na dolgi pateki (a so toa i potrošuvačkata na energija) ne raste linearno so cenata, tuku mnogu pobavno.  

Duri i ako se ostvarat prognozite na najgolemite optimisti koga se raboti za cenata na Bitkoinot, Bitkoin rudarenjeto nikogaš nema da pridonesuva za potrošuvačkata na električna energija vo tolkava merka toa da ja uništi planetata. Se čini deka pogolemi se možnostite da ja spasi, vo sekoj pogled, pa i ekološki.  

izvor: coinmarketcap.com

Koga zboruvame za potrošuvačkata na struja, treba da razgledame i nekoja alternativa. Mnogu pari se vloženi vo kripto industrijata vo poslednite 10 godini.

Da ne se vložea tamu, kje se vložea na nekoe drugo mesto. 

Kakvo vlijanie bi imalo toa vrz potrošuvačkata na energija.  

Možebi parite bi zaminale vo nekoja industrija koja ima pološo vlijanie vrz životnata sredina. Kopanjeto zlato e isto taka mnogu intenziven proces ako se zeme vo predvid potrošuvačkata na energija. Nekoi velat deka zlatoto troši (rudarenje, transport, čuvanje…) povekje energija otkolku Bitkoin mrežata. Ne možeme da tvrdime deka toa navistina e taka, no ne zvuči potpolno nevozmožno i da e taka. Fakt e deka so rastot na cenata na zlatoto porasna i interesot za negovo rudarenje (istiot efekt kako i kaj Bitkoinot), a so samoto toa i potrošuvačkata na energija. 

Isto taka celiot finansiski sistem so site svoi delovi, troši značitelno pogolema energija od kriptovalutite. Ako go razgledame scenarioto kade cenite na kriptovalutite rastat, tie ne možat da rastat vo nedogled, a vo nekoj odreden moment da ne počnat seriozno da zagrozuvaat nekoi igrači vo postojniot finansiski sistem i da gi isfrlaat od igra.

So sekoj igrač koj kje go isfrlat od igra, ja isfrlaat i potrošuvačkata na energija koj toj igrač ja predizvikuva. 

Toa malku e na stakleni noze, no finansiskiot sistem potpolno baziran na kriptovaluti sigurno vo sekoj pogled bi bil daleku poekonomičen od finansiskiot sistem koj sega go imame. 

Ekološki prifatlivo rudarenje

Inaku, električnite mreži gi obožuvaat potrošuvačite koi imaat konstantna potrošuvačka 24/7, bidejki go podigaat nivoto na efikasnost na električnata mreža i vlijaat na namaluvanjeto na gubitocite (pomala količina na “frlena” energija, koja ednakvo zagaduva vo proizvodstvoto, a na krajot za ništo ne se koristi). 

Za kraj, potrošuvačkata na struja e tolku dominanten faktor za profitabilnosta na rudarenjeto što se vložuvaat ogromni napori rudarenjeto da se napravi energetski poefikasno.

Rešenijata do koi tuka se doagja se često primenlivi i kaj drugite industrii kade so koristenje na inovaciite do koi se došlo pri Bitkoin rudarenjeto može da se namali potrošuvačkata na energija bez pad na efikasnosta, pa sledstveno Bitkoinot posredno vlijae vrz namaluvanjeto na potrošuvačkata na energija vo nekoi drugi industrii. 

Dokolku ste zainteresirani da se vpuštite vo rudarenje kriptovaluti, vo Rudarskata sekcija na ECD Blogot možete da najdete ušte vodiči za toa kako da sostavite Ethereum rig , koi se iskustvata na rudarite na krptovaluti vo Srbija ili pojasnuvanja za načinot na rudarenje na drugi kriptovaluti kako Chia coinot ili Heliumot.