Blog

Celsius Network – Za što se zboruvaše na BalkanTech Crypto live

07.12.2020. / Author: Gavrilo Jejina / Category: Intervju

Na kanalot BalkanTech Crypto sinokja kaj Igor Rakocija gostuvaše našiot kolega Stevan Kostić, člen na timot koj što sorabotuva so kompanijata Celsius Network. Se zboruvaše za decentraliziranite i centraliziranite finansiski proekti, no pred se za Celsius Crypto Wallet-ot za koj od den na den se povekje luge se zainteresirani.

Što e toa što Celsius go nudi i što se možete da očekuvate od ovoj proekt, možete da pročitate vo tekstot što sledi. 

DeFi vs CeFi

Vo posledno vreme vidovme mnoštvo novi DeFi proekti, od koi što nekoi nudea kamatni stapki od po nekolku iljadi procenti. Nekoi DeFi proekti gi ispolnija svoite očekuvanja dodeka nekoi poptplno isčeznaa. DeFi platformite nemaat centralen entitet koj odlučuva, tuku odgovornosta se raspredeluva na site korisnici na servisot. Ova znači deka sekoj poedinec celosno e odgovoren za  svoite koini i vo slučaj da dojde do greška mnogu lesno može da dojde do gubitok na sredstvata. 

CeFi proektite nudat pomali kamati od DeFi proektite, no tie kamati se značitelno poodržlivi. Poedini korisnici povekje go cenat faktot deka pozadi CeFi proektot stojat lugje, a ne algoritmi. Odgovornosta na CeFi kompanijata e golema, no vsušnost toe e ona što privlekuva mnogu korisnici. Isto taka, CeFi proektite moraat da rabotat po državnite propisi što znači deka postoi regulativa, deka se gubi na privatnosta, no i deka CeFi proektite imaat potencijalno pogolem legitimitet vo sporedba so DeFi proektite. Važno e da se napomene deka toa što e registrirana nekoja firma vo nekoja država nužno ne znači deka ne može da dojde do nekoj vid izmama ili zloupotreba.  

Eden od CeFi proektite koj vo poslednite nekolku meseci zabeleža neverojaten uspeh e Celsius

Celsius Token grafik na ceni izvor

Celsius Token grafik na ceni izvor: CoinMarketCap

Što e Celsius wallet?

Celsius wallet e paričnik za kripto valuti koj za razlika od klasičnite kripto paričnici na svoite korisnici im nudi mnogu interesni pogodnosti. Pod sloganot “Unbank yourself”, Celsius prestavuva celosno edinstvena alternativa na bankite vo želbata da im ovozmoži na site korisnici što podobri uslovi. Ovaa kompanija gi stava interesite na svoite korisnici pred zarabotkata i zaradi vakviot pristap mnogu e ceneta vo kripto svetot. Duri 80% od prihodite na Celsius se vrakja na zaednicata sobrana okolu ovoj proekt.

 

celsius-earning-768x208

Kompanijata se trudi da bide što potransparentna za svoite korisnici taka što skoro site podatoci vrzani za nejzinoto funkcioniranje možete da gi najdete na nivniot sajt i Help Center  

Kamata za čuvanje kriptovaluti vo paričnikot

Idejata e deka sekoj može da napravi Celsius paričnik i deka bez ogled na količinata na sredstvata dobiva kamata koja se dviži pomegju 3% i 21.49% na godišno nivo. Kamatata zavisi isklučivo od toa za koja kriptovaluta se raboti i može da se promeni na nedelno nivo poradi promenite i pobaruvačkata za taa kriptovaluta na pazarot. Listata od preku 30 poddržani kriptovaluti kako i odgovaračkite kamatni stapki možete da gi vidite na sajtot na Celsius Network

Lista na kamatni stapki na Celsius Network

Lista na kamatni stapki na Celsius Network izvor: celsius.network

Dokolku koinot koj go imate ne e na listata, postoi dobra možnost deka kje bide dodaden na ovaa lista naskoro. Novite koini se dodavaat skoro sekoja nedela, a uslov e da postoi dovolna pobaruvačka za toj koin. 

Kamatata možno e da ja primate vo dva oblika,  in-kind (vo istiot koin koj go poseduvate) i vo CEL tokeni. Dokolku se odlučite kamatata da ja primate vo CEL tokeni, postoi možnost  na osnov na loyalty programata da dobiete i do 30% podobra kamatna stapka vo odnos na in-kind opcijata. Dokolku  in-kind kamatata za nekoj koin e 10%, so najdobriot  loyalty tier možete da dobiete 13%. Momentalno, opcijata za primanje kamati vo CEL tokeni ne e dostapna vo Soedinetite Amerikanski Državi zaradi lokalnata kripto regulativa. 

Povolni kripto krediti

Pokraj možnosta da zarabotite kripto na kripto kamata, Celsius Vi nudi i možnost da gi založite svoite kriptovaluti kako bi dobiile povolen kredit koj možete da go zemete vo stablecoini ili vo američki dolari koi se isprakjaat direktno na Vašata smetka vo banka. Kamatite za ovie krediti se dvižat od 1% na godišno nivo (APR), a najgolema kamatna stapka e 7.95%. Što povekje kriptovaluti možete da založite, kamatata kje Vi bide pomala. 

Imajte go na um toa deka kje morate da zaklučite minimum dva pati pogolema vrednost na kriptovaluti vo odnos na iznosot koj kje go dobiete na koristenje. Otkako kje go vratite kreditot na wallet kje Vi se vratat koinite koi Vi bile zaklučeni.  

Krediti možete da zemete na do 36 meseci i važno e da se napomene deka na mesečno nivo ja plakjate samo kamatata. Glavnicata može da se vrati pred krajot od posledniot mesec od kreditot. 

Ostanati Celsius pogodnosti

Celsius megju ostanatoto nudi i možnost za isprakjanje i primanje kriptovaluti pomegju svoite korisnici so pomoš na CelPay opcijata. Ne postoi naknada za koristenje na uslugata, a transakcijata se izvršuva štom ja potvrdite. 

Vo partnerstvo so Gem i Simplex, Celsius nudi možnost za kupuvanje kriptovaluti preku aplikacija. Za žal, opcijata za prodažba se ušte ne e dostapna, taka što ako sakate da gi prodadete vašite kriptovaluti, toa kje morate da go napravite preku nekoj drug servis. 

Ušte edna od pogodnostite e možnosta za zarabotka na kamata na Tether Gold i PAX Gold (tokeni koi se povrzani so cenata na zlatoto). Toa znači deka možno e da se dobiva kamata za zlato vo zlato odnosno vo token za zlato. 

Celsius token

Vo ramkite na Celsius proektot, postoi i Celsius token koj im nudi dopolnitelni pogodnosti na korisnicite. Kako što navedovme vo prethodniot del od tekstot deka e vozmožno da se dobie podobra kamata so CEL tokenot, isto taka vozmožno e da se dobie i popust na kamatata od kreditot. Popustot isto taka zavisi i od loyalty tier-ot. Postojat 4 nivoa: Bronze, Silver, Gold i Platinum. Vašeto nivo kje zavisi od toa kolku procenti vredi CEL tokenot na Vašiot Celsius paričnik. 

Dopolnitelni povolnosti na CEL tokenot

Dopolnitelni povolnosti na CEL tokenot izvor: Celsius.network

Postoi fiksen broj na CEL tokeni i ne e vozmožno da se stvorat ušte na bilo koj način. Točniot broj e  695,658,161 CEL. Momentalno cirkuliraat 528,658,161 odnosno 76% od site CEL tokeni, dodeka  24%(167,000,000) se zaklučeni. Točnite adresi na koi se zaklučeni tokenite možete da gi vidite na sajtot. Momentalnata cena na eden CEl token se dviži okolu 1.8 dolari.

Kako Celsius zarabotuva?

Se ova zvuči super, no se postavuva mnogu važno prašanje. Kako Celsius gi zarabotuva koinite koi gi distribuira na svojot paričnik vo vid na kamata? 

Celsius zarabotuva taka što im pozajmuva koini na golemi menuvačnici, institucionalni trgovci i hedž fondovi. Sekoja kompanija koja sorabotuva so Celsius mora da projde niz rigorozna sigurnosna proverka kako i da obezbedi adekvaten kolateral za dobivanje pozajmica. Na ovoj način Celsius gi štiti svoite korisnici od potencijalni gubitoci. Isto taka tuka se i kamatite i retail kreditite koi gi plakjaat korisnicite. 

A osiguruvanje?

So ogled na toa deka sredstvata na platformata se pozajmuvaat za Celsius da bi možel da zaraboti, prašanjeto okolu osiguruvanjeto e diskutabilno. Preporačuvame da gi pročitate dostapnite statii povrzani so osiguruvanjeto na Celsius help centarot kao i na Terms of Use

Šta ne čeka vo idninata i na što raboti Celsius momentalno?

Postojat nekolku važni raboti na koi Celsius momentalno raboti. Edna od niv e pristapot kon Celsius preku web pregleduvačite. Momentalno vozmožno e da se pristapi kon paričnikot samo so pomoš na aplikacija koja e dostapna za Android i iOS. Za žal nemame točen datum koga ovaa opcija kje im bide dostapna na korisnicite. 

Druga golema rabota e menuvačnicata vo ramkite na wallet-ot. Postoi DeFi CelSwap menuvačnica koja e kreirana od Celsius zaednicata so pomoš na Celsius. Ovaa menuvačnica e seušte vo rana faza, no se raboti na integracija na menuvačnicata vo Celsius walletot. Celta e da pruži uslugi za menuvanje na kriptovaluti so minimalni trošoci za korisnicite. 

Postoi možnost Celsius da napravi svoja kartička koja kje bide vozmožno da se koristi vo site prodavnici, kako ostanatite platežni kartički. Za ovaj zafat imame mnogu malku informacii. Se pretpostavuva deka Celsius kje gi vovede kartičkite duri togaš koga kje bide potpolno sigurno od aspekt na zakonskata regulativa. 

Idejata e od wallet-ot da se napravi one-stop-shop za site kripto potrebi. Na ovoj način Celsius se obiduva da ja ispolni svojata misija, da vkluči 100 milioni korisnici vo kripto svetot. 

Zaklučok

Na kratko, ova beše prikaz na eden od CeFi proektite koj dobro go poznavame i koj postigna golem uspeh vo kripto svetot. Postojat mnoštvo dobri DeFi i CeFi proekti, a Celsius e samo eden od niv. Vo sekoj slučaj, treba da se bide vnimatelen i dobro da se istraži servisot koj što sakate da go koristite. Sekoj od niv ima svoi prednosti i mani koi vredat da se sogledaat pred koristenjeto. 

Veruvame deka naredniot period kje donese razni novini vo ovaa sfera i kje probame da Ve informirame za niv što podobro. Ako ova Vi beše interesno, stay tuned, kje se potrudime da vi prestavime ušte edinstveni proekti od svetot na kriptovalutite. 

Dokolku seušte ne ste, gostuvanjeto na našiot kolega Stevan možete da go poglednete na sledniov link. 

Kripto LIVE #96 | Odgovaranje na pitanja DeFi | Stevan ECD