Blog

ECD vizija i misija

11.04.2020. / Author: Administrator / Category: ECD

Vizija

Veruvame deka blokcejnot i kriptovalutite zaslužuvaat da bidat dostapni na sekoj čovek.
Veruvame deka treba da im se pomogne na site koi finansiskiot sistem gi ostavil na marginite, poradi različni slučuvanja.
Veruvame vo svet vo koj sekoj covek e sloboden so svoite pari da raspolaga kako saka, bez ograničuvanja.
Veruvame vo svet, vo koj lesno može da se utvrdi vistinitosta i avtentičnosta na odredenite informacii, podatoci i vesti..

Misija

Pred da započneme da gi menuvame kriptovalutite, posakavme da go menuvame svetot ili da bideme del od trendot koj sekako go menuva svetot !
Trpelivo i popoleka, sekoj den po malku. Za početok so izgradba na infrastrukturata, a najprvo na lokalno nivo.
Zelba ni e da pomogneme sekomu, lesno da kupuva i prodava kriptovaluti.
Trudejki se da pružime vistinski informacii kako bezbedno da se čuvaat i koristat, možeme da ponudime odgovori na prašanjata pred se dali, zošto, koga i kako da gi koristite.
Sakame da sobereme i inspirirame lugje koi se spremni na poinakvi razmisluvanja, spremni da soslušaat i slušnat. Kritički ili potpolno otvoreno da ja nabljuduvaat postojnata sostojba, isto kako i idnata.
Kako mnogu mlada, ovaa oblast pruža možnosti za oblikuvanje i kreiranje. Pruža prostor za aktivno učestvo, istražuvanje na možnosti, samoistražuvanje,
Tuka sme da im pomogneme i na instituciite vo izrabotkata na regulatorna ramka i standardizacija. Na univerzitetite i učilistata da vmetnat konkretna tematika vo svoite programi kako bi gi zbogatile i približile na novite generacii.
Kreirajki poseben prostor za mladite talenti ili za onie koi istiot sakaat da go kreiraat, se stremime da ja razbudime svesta na opštestvoto za dimenzijata na blokcejnot i na toa što go nudi, toa što go donese i go nosi.
Drug nemame, zošto da ne se potrudime ovoj svet da go napravime podobar.